Accountancy

Financiële administratie

 • Het voeren van de complete financiële administratie of delen ervan.
 • Het opstellen jaarrekeningen.
 • Het verzorgen van projectadministraties
 • Het verzorgen van accountantsverklaring (via onze samenwerkingsverbanden met accountantskantoren).
 • Het ordenen en het voeren van uw zakelijke administratie, waaronder het verrichten van uw betalingen en facturatie van jouw vorderingen.

Belastingzaken

 •  Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
 • Het verzorgen van overige fiscale aangiften zoals omzetbelasting.
 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
 • Het verzorgen van overige fiscale aangiften zoals omzetbelasting.
 • Het verzorgen van bezwaarschriften op aanslagen uit voorgaande jaren.
 • Het verzorgen van de aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag

Financieel advies en managementinformatie

 • Opstellen ondernemersplannen.
 • Het begeleiden van de starters van de ondernemingen.
 • Het opstellen begrotingen (exploitaties en liquiditeiten).
 • Verzamelen van gegevens en deze omzetten naar bruikbare informatie.
 • Advies m.b.t. managementinformatie van uw bedrijf.
 • Alle overige administratieve werkzaamheden