Financiële zorgverlening

Vind u het lastig om uw administratie bij te houden? Snapt u de brieven die u krijgt niet ? Wij helpen u er graag bij. Ook kunt u kunt tijdens het traject, op vaste tijden, gebruik maken van begeleiding via e-mail of telefoon.

Wij kunnen ook voor u verzorgen:

 • Het verzorgen van bezwaarschriften op aanslagen uit voorgaande jaren.
 • Het verzorgen van de aanvraag zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag
 • Verantwoording persoonsgebonden budget aan het zorgkantoor
 • Opstellen budgetplan met inkomsten, uitgaven, schulden, bezittingen en vorderingen
 • Het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan
 • Aanvragen belastingtoeslagen
 • Ondersteunen/begeleiden aanvragen van uitkeringen
 • Aanvragen kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan
 • Declareren bij de (zorg)verzekering
 • Beheer verzekeringen (afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)
 • De contacten met diverse instellingen /instanties
 • Afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording
 • Verzorgen van belastingaangifte